onsdag, januari 30, 2008

Jobbsatsning för invandrare förlängs

"Satsningen på instegsjobb för nyanlända invandrare har inte blivit någon framgång. Sedan reformen infördes den 1 juli förra året har bara 435 instegsjobb förmedlats. Regeringen förlänger därför tiden för anställning med särskilt stöd från 18 till 24 månader."

"Arton månader är alltför kort tid för att nyanlända ska kunna ges en verklig chans att lära sig svenska och etablera sig på arbetsmarknaden, skriver statsminister Fredrik Reinfeldt tillsammans med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin och integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni på Dagens Nyheters debattsida."

Läs mer på SvD

"Anslagen till instegsjobb ligger dock fast vid tidigare aviserade 400 miljoner per år fram till år 2010."

DN

Inga kommentarer: