måndag, januari 28, 2008

Om påstådda irakier och resebyråer med all included-resor till Sverige

"Som framgår av tidigare inlägg (under kategorirubriken Asyl&Migration i högerspalten) torde det vara svårt att fortsätta att tala om "människosmuggling" i samband med de många irakier och påstådda irakier som kommer just till Sverige för att söka asyl.I själva verket handlar det allt mer om regelrätt resebyråverksamhet. Kunderna informeras om alla detaljer och även om att Sverige är lätt att lura och har man väl fått uppehållstillstånd - även om det är på falska grunder - så orkar de inte dra tillbaka det utan man sitter säkert.Enligt svensk lag ska man förstås kunna styrka sin identitet och man ska kunna redogöra för de skäl som ska ligga till grund för en korrekt bedömning av om man har asylskäl. Men i praktiken gäller lagen inte när det gäller främst dem som är - eller säger sig vara - irakier.Vem bryr sig om lagen när man har fått direktiv från regeringen om att fatta snabba beslut? Inte Migrationsverket. Det tycks inte falla Migrationsverket in att säga ifrån till regeringen att kraven på att de ska fatta beslut på högst tre månader generellt inte går att uppfylla..."Läs mer i Merit Wagers UTMÄRKTA blogg

Inga kommentarer: