lördag, april 18, 2009

Adaktusson - Hedersförtryck i SverigeEn ny rapport från Stockholms stad visar att hela tio procent av alla stadens flickor i åldrarna 13-19 år far illa av hederskulturer (och hela 60 procent av flickor från Mellanöstern/Nordafrika MX anm.). Och nästan var sjätte flicka får inte själv välja vem hon ska gifta sig med. Dessutom ligger hedersproblematik bakom mer än hälften av fallen där flickor blir tvångsomhändertagna av socialtjänsten.

Nyamko Sabuni, integrations- och jämställdhetsminister, kommer till Adaktusson för att diskutera hur vi kan bryta den onda cirkeln.

I den alarmerande rapporten framkommer att hela 23 procent av stadens flickor mellan 13 och 19 år förväntas vara oskulder när de gifter sig, att 16 procent inte får välja vem de ska gifta sig med eller välja om de ska umgås med pojkar, att 11 procent har restriktioner i skolan och på fritiden samt att 7 procent har utsatts för hedersrelaterat våld. Dessutom framkom att 7 procent av stadens pojkar utsätts för hedersrelaterad kontroll. I rapporten har de också undersökt socialtjänstens akter på ungdomar som tvångsomhändertogs 2006, något som visade att hedersproblematik låg bakom mer än hälften av fallen där flickor blev omhändertagna genom Lagen om vård av unga (LVU).

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni kommer till Adaktusson för att diskutera orsaken till dagens situation samt vad samhället har för verktyg att hjälpa dessa unga människor.

Rapporten som är genomförd av Stockholms universitet är baserad på svar från 30 procent av årets niondeklassare i Stockholm samt research av socialtjänstens akter.

Del 2 här

Fler videos av MXCartoons hittar ni här

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: