tisdag, april 21, 2009

Islamisten Omar: "Islam är botemedlet"


"I en artikel i Expressen (9 jan) under rubriken ”Gaza har gjort mig radikal” redogör Omar för sin omvändelse. Där säger han att han efter Israels senaste anfall ändrat ståndpunkt i politiska frågor och numera betraktar sig som islamist. Hizbollah och Hamas framhåller han nu som politiska föredömen. Dessutom, säger han, behöver Egypten en ny Khomeini. En man som han betraktar som en stor förebild."

"Vi inleder vårt samtal med att prata om samtiden och det mörker som sprider sig runt muslimerna. I sin nyutkomna bok Hatet mot muslimer beskriver Andreas Malm hur gruppen återkommande porträtteras som ”hotet från öst” medan Sverigedemokraterna vinner alltfler röster. Samtidigt kan man på borgerliga ledarsidor läsa om islams våldsamma natur. Men Omar understryker att han inte låter sig skrämmas. Han är övertygad om att islam är framtiden för alla, inklusive svenskarna.

Menar du framtiden som i livet efter döden?

— Ja, Gud har inte diskriminerat svenskarna och bara gett islam till araberna. Utan Gud älskar också svenska folket och därför har han kallat dem genom sin profet Muhammed, frid vare med honom.""Vad tycker du om Andreas Malms bok ”Hatet mot muslimer”?

— Andreas Malm är en person som jag inte gillar alls. Han kommer och säger att det finns en progressiv islam och en reaktionär islam och att han stödjer den progressiva som överensstämmer med hans socialistiska idéer. Detta är fullkomligt förkastligt, det finns ingen progressiv och reaktionär islam utan islam är en. Och den har kommit för att hjälpa västvärlden ur den här situationen, ur feminismen och homosexualiteten och andra sjukdomar. Islam är botemedlet. Vad Andreas Malm vill är att islam ska sjunka ner i krisen, i det sjuka västerlandet och bli nedsmutsat. Det kan jag absolut inte acceptera."

Läs mer på Aftonbladet

Svar direkt ”Han framstår som en fullkomlig fanatiker” Carina Rydberg om Mohamed Omar.

Tack för tipset, Kurt!

OM ÄCKLET KHOMEINI som Omar beundrar:

Islamic Teachings on sex with infants

"A man can have sexual pleasure from a child as young as a baby. However, he should not penetrate. If he penetrates and the child is harmed then he should be responsible for her subsistence all her life. This girl, however would not count as one of his four permanent wives. The man will not be eligible to marry the girl's sister."

The complete Persian text of this saying can be found in "Ayatollah Khomeini in Tahrir-ol-Masael, Fourth Edition, Darol Elm, Qom"

Islamic Teachings on sex with animals

"The meat of horses, mules, or donkeys is not recommended. It is strictly forbidden if the animal was sodomized while alive by a man. In that case, the animal must be taken outside the city and sold."

"If one commits an act of sodomy with a cow, a ewe, or a camel, their urine and their excrements become impure, and even their milk may no longer be consumed. The animal must then be killed as quickly as possible and burned, and the price of it paid to its owner by him who sodomized it."

"It is forbidden to consume the excrement of animals or their nasal secretions. But if such are mixed in minute proportions into other foods their consumption is not forbidden."

"If a man (God protect him from it!) fornicates with an animal and ejaculates, ablution is necessary."


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: