torsdag, april 16, 2009

Carina Rydberg i DN: Överdos av islamism

"För några månader sedan fick jag höra talas om poeten Mohamed Omars plötsliga politiska omvändelse: Från att ha varit en så ka­llad moderat muslim, lämnade han i samband med Gazakriget sin tidigare position, och bekände sitt stöd till Hamas och Hizbollah. Han markerade även sitt stöd för den nuvarande iranska regimen."

"Jag tyckte till att börja med att det var en överdriven reaktion. Även obekväma åsikter måste få ventileras; det har vi plats för i det här landet.

Men det stod snart klart för mig, att Omars nyfunna lojalitet inte begränsade sig till Hamas och den palestinska frågan, utan även rörde Darfurkonflikten, massakern i Kambohamazdja, och Förintelsen.

Vad gäller Förintelsen, anser Omar att det krävs forskning på området. Vad för slags forskning som är nödvändig har han inte gått in på. Darfurkonflikten är, enligt Omar, en sionistisk komplott, iscensatt av CIA. Massakern i Kambodja har aldrig skett."

Läs hela debattinlägget av Carina Rydberg på DN

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: