tisdag, april 21, 2009

Merit Wager: Om 17-åringar som är 35…

"Det kommer allt fler “ensamkommande barn” till Sverige. Det verkar vara rätt riskfritt och säkert, Migrationsverket har slutat att göra åldersutredningar. Det berättar en migga i ett mejl till mig. Och fortsätter:

“Jag vet inte om det beror på att dessa utredningar kostar för mycket eller att de är för osäkra. Resultatet är till synes i alla det att en massa skäggiga “barn”, så gott som alltid män, givetvis utan id-handlingar, sitter i olika “hem” i väntan på att deras ärenden avgörs. Snabbare, och mer generöst än de vuxnas ärenden.

I ett fall togs ett beslut tagits i samråd med enhetschefen om att den sökande inte var ett barn. Fast han påstod det. Han hade grå stänk i håret, saknade en hel del tänder och han hade ett beteende som inget barn eller ungdom har. Han var uppskattningsvis cirka 35 år. Men lik förbannat protesterade han och hävdade att han måste bedömas som varande ett barn tills verket bevisat motsatsen. I hans land grånar håret snabbt, man tappar tänderna och man bli vuxen i förtid. Enligt honom. I många länder är en sjuttonåring inte ett barn utan redan en familjefar eller mor med ett antal barn. Men de “sjuttonåringar” som kommer hit klassas som ensamkommande barn. Och de har anpassat sina historier så som de vet att vi vill höra dem."

Läs mer på eminenta Merit Wagers blogg

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: