torsdag, april 02, 2009

Merit Wager: Även vi flyktingombud måste erkänna att allt inte är svart eller vitt

"Anklagelser om rasism gör att sakkunniga personer inte deltar i debatten om flyktinginvandringen. Rapporteringen och mediabilden blir därefter - ganska förljugen och med mycket liten relevant information. Det skriver Merit Wager, flyktingombud sedan 14 år tillbaka."

"Många aktörer på området - också journalister - har för dåliga kunskaper om asyl- och invandringsfrågor. De tar sig till exempel inte alltid tid att läsa relevanta handlingar och ta reda på bakgrunden innan de tar upp enskilda fall. Missförstånd, ofullständiga eller felaktiga uppgifter staplas på varandra. Journalister som jag talat med säger också att de är rädda för obehaget att bli stämplade som "främlingsfientliga" eller "rasister" och avstår hellre från att rapportera allsidigt än riskerar dessa tillmälen."

"
Två beslutsfattare vid Migrationsverket har, varandra oberoende, berättat ungefär samma sak.

Beslutsfattare 1: Av 100 ärenden som jag varit beslutsfattare i uppskattar jag att endast en eller två personer eller familjer - snarare en än två - varit tydliga fall där de sökande utan tvekan enligt lag och praxis hade rätt till uppehållstillstånd med flyktingförklaring.

Beslutsfattare 2: Under mina 20 år på Migrationsverket har färre än tio haft flyktingskäl enligt lag och praxis."

Läs mer på Newsmill


Merit Wager är asylombud och rådgivare i asylfrågor, tidigare Medborgarnas flyktingombudsman under fem år. Hon bloggar på www.meritwager.wordpress

Sprid detta i era bloggar!

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: