söndag, januari 06, 2008

KLISTRAD - NYA INLÄGG UNDER: Skriv under uppropet STOPP FÖR SHARIA !

STOPP FÖR SHARIA !

I Malmö fungerar sedan flera år landets
första shariadomstol.

Den tillämpar ännu så länge bara ett selektivt urval av sharia-lagstiftningens regler.

Två bloggare har tagit initiativ tillett upprop STOPP FÖR SHARIA.

Dag Selander, utgivare MXp - Missional Experiences
Hans C Pettersson, utgivare Jihad i Malmö

Läs mer på Jihad i Malmö och skriv på petitionen här.

Detta kan vara det viktigaste du skriver på i ditt liv - så försök inte komma undan DITT ansvar för ett shariafritt liv för dig, dina barn och barnbarn!

*****
Bakgrund:
****
Instämmer du i uppropet ?

Inga kommentarer: