söndag, februari 01, 2009

Befria Media: Youtube film orsakade en internationell "incident"."En Youtube film om Klockaregården i Trollhättan orsakade en internationell incident. Filmen kommenterades av en stor välkand dansk blogg, Snaphanen.

En journalist från en av Danmarks största tidningar, Jyllandsposten (artikel nr 2.) såg filmen och tyckte att den osannorlika situationen som Trollhättan befinner sig i krävde ett undersökande reportage (artikel nr. 1.). (Tack for tipset Mikael)

Klockaregården är ett vårdhem för gamla som övergivits av de ansvariga myndigheterna. Farliga beväpnade asylfall härjar helt obehindrat i staden. Invandrare skjuter mot hemmet och de gamla, de bränner ner byggnader kring hemmet, de rånar, jagar och misshandlar svenskar kring vårdhemmet. De förstör vårdpersonalens bilar, personalen arbetar under livsfara och dödsskräck. Vakter som staden satte in flydde när våldet blev för allvarligt."

Läs mer på Befria Media

Från Jyllands-Posten om helvetet i Sverige:

"
Islamisk radikalisering i Malmøs indvandrer-bydel

En gruppe ultraradikale, muslimske mænd optræder som meningspoliti i Malmøs mest indvandrertætte kvarter. * Nogle nyindflyttede muslimske familier oplever et større religiøst pres i Rosengård end i hjemlandet.

Af THOMAS HEINE Jyllands-Postens korrespondent

Ekstremistiske muslimer, der fungerer som meningspoliti. Chikane mod kvinder, der ikke bærer slør. Tvangsægteskaber for piger ned til 13-14 år. Islamiske kældermoskeer og friskoler, som prædiker ultraradikale budskaber.

Det er et dystert og skræmmende billede af virkeligheden i Rosengård , Malmøs mest indvandrertætte bydel, der tegnes i en rapport, som to forskere fra Sveriges Forsvarshøjskole netop har afleveret til den svenske regering.
Rapporten bygger på interviews med 30 lokale politifolk, lærere, socialpædagoger og andre, der er i kontakt med befolkningen i Rosengård , og af disse 30 vurderer 29, at der er sket en øget islamisk radikalisering i kvarteret inden for de seneste fem år.

»Det er bemærkelsesværdigt, hvor enstemmig vurderingen var. Næsten alle gav samme billede, ikke mindst hvad gælder den tiltagende radikalisering,« siger en af forskerne Magnus Ranstorp, som også i udlandet er en velkendt, svensk terrorekspert. Rapporten indeholder et afsnit om situationen i København, men giver indtryk af, at forholdene på en række områder er værre i Malmø. F.eks. beskrives en lille gruppe yderligtgående muslimske mænd, der fungerer som meningspoliti i Rosengård og står bag fysisk og psykisk chikane mod folk, som ikke anses at leve op til Koranens regler.

Tørklædetvang

I Herrgården, den mest belastede del af Rosengård , vurderes så godt som alle kvinder i dag at bære slør - og ikke alle af fri vilje.

»Nyindflyttede familier får besøg i hjemmet, hvor repræsentanter for radikale grupper fortæller, hvilke regler der gælder i Rosengård . Forholdsreglerne omfatter bl.a., at kvinder, som aldrig tidligere har båret slør, nu tvinges til det, at piger og drenge ikke må lege sammen, og at patriarkale magtstrukturer cementeres. Nyindflyttede familier, som aldrig har været specielt religiøse eller traditionelle, fortæller, at de levede friere i hjemlandet end i Rosengård ,« hedder det i rapporten.

De muslimske friskoler beskrives som steder med streng adskillelse af piger og drenge, og hvor piger ikke må deltage i gymnastikundervisningen, men i stedet tvinges med i f.eks. syklubber. Af i alt ca. 15 såkaldte kældermoskeer i hele Malmø vurderes mellem tre og fem at have »et udpræget voldsforherligende budskab« - bl.a. den i Herrgården, der blev lukket af myndighederne i fjor, hvilket i december førte til voldsomme optøjer i området.

Uacceptable forhold

Ifølge rapporten mener et betydeligt flertal af de interviewede, at der intet gøres ved den tiltagende radikalisering.
»Den rådende samfundsdebat er under lavmålet med små, marginale konklusioner, som sjældent bygger på, at man ved, hvordan man skal håndtere disse spørgsmål,« hedder det.
Integrationsminister Nyamko Sabuni fra det liberale Folkpartiet bekræfter, at der eksisterer »en skræk i hele det svenske samfund for at behandle disse spørgsmål«, også blandt journalister og politikere.
»At der findes fundamentalistiske grupper i Rosengård , der befaler børn at gifte sig, chikanerer kvinder, som ikke bærer slør, og opmuntrer unge til at isolere sig fra samfundet, er helt uacceptabelt. Svenske love, rettigheder og ligestilling skal gælde alle, også Rosengård -boerne,« siger Sabuni.

Fakta: Rosengård

Malmø er den mest indvandrertætte by i Sverige, og Rosengård er det mest indvandrertætte område i Malmø.
Knap 22.000 mennesker er folkeregistreret i Rosengård , hvoraf 86 pct. har udenlandsk baggrund. Det reelle indbyggertal formodes ifølge den nye rapport at være ca. dobbelt så stort, eftersom mange ikke registrerer sig.
38 pct. af Rosengårds befolkning mellem 20 og 64 år har arbejde.
Kilder: Malmö Stad, Försvarshögskolan."

Jyllands-Posten

Tack för tipset, Snaphanen! LÄS HELA Snaphanens inlägg här! Det är en order! ;-)

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: