söndag, februari 22, 2009

Siv Jensen: Stäng dörren för ickevästliga invandrare

"Fremskrittspartiet vil stille strenge krav til innvandrere og begrense mottaket av mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets kraftig."

"Lørdag vakte partiformann Siv Jensens advarsel mot det hun kalte snikislamisering av det norske samfunnet oppsikt. Hun advarte mot at Oslo kan bli en by der muslimene overtar hele bydeler og styrer etter sharialover. Hun viste til eksempler fra bydelen Rosengård i Malmö der ifølge avisen Sydsvenskan kvinner som ikke bærer slør blir trakassert, nyankomne blir oppfordret til ikke å ha kontakt med svensker, og jenter og gutter ikke får leke sammen.

Færrest mulig

Søndag vedtok landsstyret et forslag til handlingsprogram som vil nekte ikke-vestlige innvandrere adgang til Norge så langt det er mulig. Dette gjelder både flyktninger, asylsøkere og de som gis opphold av humanitære årsaker.

– Frp ønsker lik behandling av nordmenn og innvandrere. Alle skal ha samme rettigheter og plikter i sine forhold til fellesskapet i Norge, uavhengig av etnisk bakgrunn. En restriktiv innvandringspolitikk med aktiv integrering og tilpasning til norske samfunnsforhold vil forebygge motsetninger og konflikter, heter det forslaget til handlingsprogram som landsmøtet skal vedta."

Aftenposten

"
I talen trakk hun frem et oppslag fra Aftenposten Aften, om en politirazzia i lokaler som ble brukt til moské av menigheten Alfredha Islamic Center, og dessuten til en kurdisk klubb. Etter funn av smuglersigaretter, amfetamin, elektrosjokkvåpen og angivelig smuglerkjøtt, samt en låst rømningsvei, oppbevaring av gassbeholdere og et ikke-fungerende brannvarslingsanlegg, ble lokalene stengt.

–Eierne og driverne vedstår selvfølgelig ikke noe av dette. Men dette skjer hver dag. Det er bare Frp som i 30 år har advart mot dette, so"

Aftenposten
TV2
Partileder: Snig-islamisering af Norge

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: