måndag, februari 02, 2009

Per Gudmundson: Svenske Oussama Kassirs betydelse för al Qaida

"Den svenske medborgaren Oussama Kassir, som sedan länge sitter fängslad i väntan på terrorismrättegång i USA, dras även inför rätta på grund av sina propagandaaktiviteter på internet. Åtalet specificerar en lång rad av Kassirs webbverksamheter, men frågan är om vi ännu insett vidden och betydelsen av hans propagandainsatser för al Qaida – ibland tar det ett tag innan bilden klarnar.

I två aktuella forskningsrapporter beskrivs Islamic Media Center, den ”organisation” Oussama Kassir arbetade med, som mycket betydelsefull.

Norges motsvarighet till Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, Forsvarets forskningsinstitutt FFI, har en vital avdelning för terrorismforskning. Nyligen utkom en av deras forskare, Anna Stenersen, med boken Al Qaida’s Quest for Weapons of Mass Destruction – The History behind the Hype (Verlag Dr Müller). I boken inventerar Stenersen officiella och inofficiella uttalanden och skrifter från alla nivåer av al Qaida, för att finna svar på om al Qaida, eller lojala grupper och celler, hyst något egentligt intresse för att skaffa massförstörelsevapen (ett antagande som i viss mån är ett av fundamenten för kriget mot terrorismen). Hon finner glädjande nog att intresset varit blygsammare än man tidigare trott, och att inkompetensen inom al Qaida sannolikt skulle lagt krokben för seriösare försök.

I Stenersens uppräkning av dem som dock spridit manualer för och uppmuntrat tillverkning av massförstörelsevapen dyker tyvärr Sverige, eller rättare sagt Oussama Kassirs Islamic Media Center, upp. Bilden av Sverige som en viktig hubb i jihadismens internationella propagandanätverk får därmed ytterligare kontur."

Läs ALLT Per Gudmundsons blogg

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: