söndag, februari 01, 2009

Malmö: Arabiska införs som tredjespråk

"Arabiska införs som modernt språk på gymnasiet. Det innebär att det är fritt fram för alla elever att välja arabiska istället för franska, spanska eller annat tredjespråk.

MALMÖ. Samma möjlighet finns redan för språk som ryska, kinesiska och japanska, förutom de vanliga europeiska språken.

Arabiska är ett av världens största språk och dessutom det i särklass största modersmålsspråket i Malmö. Ändå har det inte funnits med bland de åtta stora språken i gymnasiets utbud tidigare. "

Sydsvenskan

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: