lördag, februari 28, 2009

Koranskola: Islam for dhimmis

"Islam för dhimmis

Olika åsikter

Ibland hör man människor som säger att regimerna i Iran och Saudiarabien inte har något med
islam att göra. I länder som t.ex. Saudiarabien finns det lagar som säger att man ska hugga av
tjuvars händer och fingrar. Det står i Koranen att man skall hugga av tjuvars händer(1)

Det står även i islams heliga bok(2) att en kvinna ärver hälften av en man och denna lag gäller i Iran. Är detta tillfälligheter?

Vi ser världen genom filter och sorterar omedvetet bort åsikter som inte stämmer med
rådande världsbild. Grunderna för åsikter kan t.ex. vara tradition. Orsaken till att man har en
åsikt är av mindre vikt än skäl som kan anföras för och emot ett påstående.

Att kritisera islam

Anhängare av islam har fått igenom en resolution i FN(1 ) som fördömer kritik av islam.

I länder där islam är en inflytelserik religion får man inte kritisera islam och många anhängare av islam vill att samma princip skall råda i övriga världen. 2007 dömdes en bloggare i Egypten till fängelse för att ha smädat islam(2)

. I västerländska demokratier kan man säga att Bibeln och Jesus är falska utan att bli dömd för det. I hur många islamska länder kan man säga samma sak om Muhammed och Koranen? En del religiösa försöker förbjuda kritik mot islam genom att jämställa religion med ras. Är hinduismen en ras?

Av likheten inför lagen följer att man har rätt att ha olika åsikter. Ingen har rätt att hota eller
döda dem som inte har samma uppfattning. Om man blandar ihop person och åsikt känner sig
folk lätt kränkta.

Om det finns en gud och han vill döda någon, kan han inte göra det själv? Om det var en
gud som skapade oss och inte ville att vi skulle kritisera honom skulle han inte ha gjort det
möjligt att göra detta. Är gud så liten att han behöver advokater? Det finns många former av
islam, nästan som olika religioner."

"Sirat Rasul Allah och hadither

En sira är en muslimsk och därmed partisk levnadsbeskrivning av profeten Muhammed. Om man skall vara opartisk i förhållande till en religionsgrundare skall man inte bara höra dess anhängares beskrivningar om ledaren. Man skall även höra före detta medlemmar och utomstående som känner till ledaren. I denna artikel kommer endast den ena sidans beskrivningar av profeten Muhammed att användas, de islamska källorna.

Den äldsta bevarade siran heter Sirat Rasul Allah och är skriven av Ibn Ishaq (d 767). Man tror att siran skrevs 118 år efter Muhammeds död (d 632). Den ursprungliga siran är förlorad. Den är dock återgiven genom Ibn Hisham (d 833) och al-Tabari (d 923). På engelska finns siran i The Life of Muhammad, A. Guillaume(1).

Ibn Ishaq träffade aldrig Muhammed. Vad är sanningens halveringstid i en vandringssägen? Våra minnen sviker oss och är inte alltid pålitliga, jmf t.ex. vittnespsykologi. Siraförfattarna kunde inte verifiera sin Muhammedfigur med Muhammed själv eller några ögonvittnen.

En hadith(2) är en muslimsk beskrivning om vad Muhammed sade och gjorde. Den mest autentiska inom majoritets-islam är Bukharis (d 870) samling. Bukhari hade 300 000 st. hadither. Av dessa ansåg han 2 602 vara autentiska (9 082 med repetition). Bukhari avgjorde vad en person gjorde och sade på hans farfarfarfarfarfarfarfarfarfars(3) tid. Olika religiösa inriktningar lägger olika vikt vid olika hadither."


Hela Islam for Dhimmis och referenserna till ovanståend text kan ni läsa här

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: