söndag, februari 15, 2009

Bergsjön värst på kvinnovåld

"Bergsjön ligger högst i landet då det gäller mäns våld mot kvinnor. Nu har de manliga politikerna startat ett upprop."

"
Under ett år har en kartläggning i Bergsjön gjorts som handlar om att få en bild av våld mot kvinnor, både i nära relationer och hedersrelaterat våld.
Bilden som växt fram av problemets omfattning har fått politikerna att reagera starkt.

Bergsjön ligger i topp då det gäller polisanmälningar som avser våld mot kvinnor i-nära relationer. Jämförelser har gjorts med Rinkeby i Stockholm och Rosengård i-Malmö.

Statistiken sträcker sig från 2002 fram till förra året. Den visar att Bergsjön ligger högst alla år, utom 2005.
- Bergsjön är värst i landet. Det är vad jag har kommit fram till. Det finns mycket som vi måste jobba med, säger Stig Andersson, familjebehandlare på Bergsjöresurser, som gjort rapporten."

"- Problemet hos mannen är en bristande syn på jämställdhet. För mig är jämställdhet vaccinationen mot våld."

GP

Bergsjön, Rinkeby och Rosengård är de ställen, där det sker mest våld mot kvinnor och givetvis mest hedersrelaterat våld. Det visste vi innan...men bevisen kommer om och om igen...

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: