fredag, juni 05, 2009

Kent Ekeroth: Islam har ingen plats i Europa


"
Svar på insändaren med rubriken "Genomskåda manipulativ retorik". Alltid klargörande att se Moderaterna och våldsverkarna i Ung Vänster debattera tillsammans. Att Sverigedemokraterna står som ensam opposition rörande det katastrofala mångkulturella samhället blir inte tydligare än så.


Som vanligt när argumenten brister hänför sig debattörerna till just en sådan manipulativ retorik som de felaktigt anklagar oss för. I en serie dåliga försök drar skribenterna paralleller mellan våra ordval och nazisterna i Tyskland. Uppenbarligen delar inte ens Moderaterna tilltron till nationalstaten, som vi menar är en förutsättning för ett välfärdssamhälle, eftersom ett sådant samhälle kräver gemensamma värderingar där medborgarna känner tillit och solidaritet med andra. Ett mångkulturellt samhälle går precis tvärt emot dessa förutsättningar vilket alla sådana samhällen genom historien bevisat.

Kan även passa på att nämna att Sverigedemokraterna för övrigt är det enda parti som verkligen tar antisemitismen på allvar genom att vi motarbetar framväxten av den ideologi som står för dagens antisemitism, nämligen islam. Ung Vänster med flera går ju som bekant hand i hand med judehatande islamister, bland annat i Malmö 7 mars. Och jag borde veta eftersom jag och min bror var där och filmade spektaklet.

Vidare visar Moderaterna och Ung Vänster att de inte har någon vidare koll på Turkiet eller vad som är europeiskt. 97 procent av Turkiets yta ligger i Asien. Det ligger alltså inte i Europa, oavsett vad skribenterna vill fantisera ihop. Och nej, Turkiet ligger inte kulturellt närmare sydländerna i Europa, eftersom Turkiet till 99 procent består av muslimer, är muslimskt och gått i allt mer islamistisk riktning sen de påbörjade förhandlingarna med EU. Uppenbarligen anser skribenterna att islam är lika europeiskt som något annat och att islam passar väl in i Europa. Men här skiljer vi oss åt då vi anser att islam är en totalitär, förtryckande, kvinnofientlig och våldsam ideologi – och har inget i Europa att göra.

Ganska lustigt att notera hur Ung Vänster, som påstår sig värna kvinnors rättigheter och likabehandling, ändå så tydligt kan propagera för en fortsatt islamisering av Sverige och Europa. Uppenbarligen går deras hat mot västvärlden och kapitalismen före deras påstådda omsorg om kvinnornas rättigheter. Att dessutom Moderaterna bekänner sig till skaran av apologeter av islam ligger i det mångkulturella paradigmet, vilket gör dem lika irrelevanta som själva vänstern.

Det är i alla fall bra att skribenterna så tydligt visar att de inte har något intresse att bevara nationalstaten, och därmed Sveriges självständighet. EU är nämligen ett över-statligt projekt som redan idag har urholkat svenskarnas rätt att avgöra sin egen framtid. När Lissabonfördraget nu går igenom kommer Sverige helt och hållet bli underställt EU-byråkraternas lagar. Om svenska media hade gjort sin plikt och informerat om detta skulle intresset för valet vara påtagligt mycket större och motståndet mot detta odemokratiska EU likaså. Jag, och Sverigedemokraterna, går däremot till val på att motarbeta islamiseringen och värna om Sveriges självständighet.


Kent Ekeroth (SD)
internationell sekreterare och kandidat till Europaparlamentet "

NSK

/Fröken Sverige

Glöm inte att rösta på Kent Ekeroth i EU-valet den 7 juni! Han behöver 5.000 personröster. Läs mer på länken nedan:

GE OSS SVERIGE TILLBAKA!

Inga kommentarer: