fredag, juni 05, 2009

Kent Ekeroth: Rösta för att få makten tillbaka till Sverige

" Högern och Vänstern i Sveriges riksdag har gemensamt varit delaktiga i att Sveriges självbestämmanderätt har getts upp. När de tillsammans i november förra året, utan att tillfråga svenska folket, klubbade igenom EU:s grundlag; det så kallade Lissabonfördraget, gav de bort svenskarnas möjlighet att avgöra sin egen framtid. Lättvindigt slängde de bort det arv vi hade att förvalta från dem som tidigare byggde upp detta land, till förmån för EU, en organisation av och för byråkrater där medborgarna har ytterst begränsat inflytande, eller ens insikt.

Organisationen Open Europe offentliggjorde i augusti 2008 en studie som konstaterade att EU använder en "armé" av byråkrater och att det antalet individer som krävs för att administrera EU är runt 170 000. Enligt dem är "den lagstiftande processen i EU ett mycket komplicerat och ogenomträngligt system, vilket gör det mycket svårt att fastställa hur många som faktiskt är inblandade i utformning, implementation och tillsyn över lagstiftningen.

EU:s verkliga lagstiftningsarbete åstadkoms i kommittéer bakom stängda dörrar, dolt för allmänheten. 85 procent av EU:s lagar tas inte ens upp av berörda ministrar, utan klubbas automatiskt. Dessa lagar är skapade av anonyma tjänstemän i anonyma arbetsgrupper, utan möjlighet till insikt.

Detta hemliga och slutna förfarande att utarbeta lagstiftning för en halv miljard människor är inte förenligt med demokrati utan liknar snarare det som sker i en diktatur. EU har som strategi att dölja insyn och gömmer den verkliga makten bakom lager av byråkratiska komplikationer. Denna strategi användes också under utarbetandet av den europeiska konstitutionen, som senare döptes om till Lissabonfördraget för att undvika folkligt missnöje och krav på folkomröstningar.

EU bidrar knappast till att främja frihet i Europa, utan ägnar i stället mycket tid åt att försöka avskaffa den frihet som är kvar. EU, i samarbete med muslimska länder, anpassar skolböcker över hela den europeiska kontinenten för att presentera en mer "positiv" bild av Islam, och vill reglera bloggvärlden eftersom de inser att det enda motstånd mot det odemokratiska EU bedrivs just där.

EU har lyckats korrumpera de nationella eliterna att sälja ut folkets frihet genom att bjuda in dem att delta i världens största bluff som betalas av de europeiska skattebetalarna. Denna växande förmyndarinstitutionen lägger sig nu i varje aspekt av det sociala och ekonomiska livet och styrs av en oansvarig och ofta fientlig grupp av sociala ingenjörer som vill påtvinga alla sitt eget sätt att tänka.

Om media och de styrande politikerna hade gjort sin plikt, och gått ut med fakta om detta byråkratiska EU som gång på gång visar sitt förakt för folkviljan, hade både intresset för EU och motståndet därtill varit mycket större. Vetskapen om att man ger upp makten över sin egen framtid skulle nämligen uppbåda ett mycket större engagemang än vad vi ser idag.

Men det är symptomatiskt att EU-eliten, tillsammans med Sveriges egen lilla bubbla i riksdagen, inte bara inte har något intresse att öka vetskapen om dessa förhållanden, utan dessutom aktivt agerar för att undvika att svenska folket blir varse om det, väl medvetna om att det troligen skulle vara slutet för deras drömmar om en europeisk superstat.

En röst på Sverigedemokraterna den 7 juni är en röst för att ta tillbaka makten till svenska folket där den hör hemma. Det är en röst för att värna det arv vi har fått att förvalta i den framgångsrika nation som är Sverige och ett tydligt nej till en byråkratisk koloss som inte respekterar folkviljan.

Kent Ekeroth

Internationell sekreterare och kandidat till Europaparlamentet

Sverigedemokraterna"

Sundsvalls Tidningen

Debattartikel i ST

Debattartikel i Trelleborgs Allehanda

Debatten i Hässleholm

"Kent Ekeroth (SD) markerade starkt mot överstatligheten.
– Jag vill inte lägga mer makt i ett parlament som fattat galna beslut som att tillåta ritualslakt, där man skär halsen av djur utan bedövning. Vi är också mot ett turkiskt medlemskap, sade Ekeroth som också vill ha ett stopp för massinvandringen till Europa."

Kent Ekeroth i SR - LYSSNA!!

/Fröken Sverige - som undrar vilka andra partier det finns som arbetar mot djurplågeri som ritualslakt?

Glöm inte att rösta på Kent Ekeroth i EU-valet den 7 juni! Han behöver 5.000 personröster. Läs mer på länken nedan:

GE OSS SVERIGE TILLBAKA!

Stötta gärna bloggen på postgiro/plusgiro76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "Gåva I Mitt Sverige". Eventuella bidrag kommer göra att bloggen har större chans att sprida dessa viktiga budskap - både genom mer tid med bloggen och på andra sätt som inte kan nämnas här i detalj, tyvärr.

Inga kommentarer: