söndag, februari 21, 2010

Asylsökande ska slippa lämna familjen


"Regeringen föreslår att asylsökande som får barn med en svensk medborgare ska slippa åka tillbaka till hemlandet för att lämna in en ny ansökan om uppehållstillstånd."

"– Det här har ju lett till familjesplittring i onödan. Det är en byråkratisk ordning som vi inte ser något mål eller någon mening med. Därför kommer vi nu att ändra det här. Tanken är att vi ska leverera en proposition till riksdagen och att de här nya reglerna kan träda i kraft redan 1 juli i år, säger migrationsminister Tobias Billström.

Barnfamiljer, där en av föräldrarna söker asyl, ska nu slippa splittras för att den asylsökande föräldern måste åka till sitt hemland för att lämna in sin ansökan om uppehållstillstånd. Det kommer att gälla om regeringen får igenom det lagförslag som de presenterar i dag."SR

/Fröken Sverige


Inga kommentarer: