måndag, februari 01, 2010

Det Nya Sverige: Skåningar är mest rädda i hela Sverige


"Skåne sticker ut i Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella trygghetsundersökning. Här har 21 procent uppgett att de känner sig otrygga och rädda för att utsättas för brott. Segregation och många invånare med utländsk bakgrund kan vara en bidragande orsak."

"Brå presenterade på måndagen sin nationella trygghetsundersökning 2009.
"Skåne utmärker sig genom att ha en signifikant större andel otrygga personer än landet i övrigt sedan mätningarna inleddes 2006", skriver Brå i sin sammanfattning."

"I Malmö respektive Helsingborg är otryggheten som högst, 30 respektive 31 procent."
"Under 2008 drabbades var fjärde person mellan 16-79 år i landet för ett brott. En dryg tredjedel av brotten handlade om hot medan två procent av de tillfrågade drabbats av bostadsinbrott. "

SKD
SKD, SKD, SKD, SKD,


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: