torsdag, februari 11, 2010

Mera kloka blogginlägg av väl ansedde Stellan Bojerud - LÄS HANS BLOGG!!!"De politiskt korrekta
ägnar sig åt att granska Sverigedemokraterna av anno 1988. SD har ingen ideologi annat än rasism är den ständigt upprepade ramsan.

Det är sant att 1988 hade SD väl knappast någon genomtänkt politisk teorigrund, men under de gågna 22 åren har rörelsen mognat och funnit en stabil socialkonservativ värdegrund med målet:

Ett välmående samhälle - ett folkhem - präglat av trygghet, harmoni och solidaritet

Politiken måste ta sin utgångspunkt i vad vi vet om hur människan är och inte i hur politiker önskar att människan vore. SD eftersträvar:

* En gemensam och sammanhållande identitet i samhället.

* Alla medborgare skall skyddas av lagen och vara lika inför lagen. Lagarna skall vara i samklang med den allmänna rättsuppfattningen.

* Alla medborgare skall ha en möjlighet att göra sin röst hörd och ha möjlighet att påverka både sin egen livssituation och samhällsutvecklingen i stort.

* En grundläggande nivå av välfärd i form av vård, skola och omsorg som är lika för alla, oavsett inkomst, börd och social status.

SD värdegrund vilar på tankar som utformats under århundraden av stora tänkare.

Johan Gottfried Herder (1770-1831) - kultur och folksjäl.

Benjamin Disraeli (1804-1881) - socialkonservatismen.

Guiseppe Mazzini (1805-1872) - familjen är hjärtats forsterland.

Rudolf Kjellén (1864-1922) - folkhemstanken.

Roger Scruton (f 1944) - kulturkonservatismen, Culture Counts."

HELA inlägget lånat av eminente Stellan Bojerud! Läs också:

Sverigedemokratisk ideologi


Sverigedemokratisk ideologi 2


Perspektiv


Vi är på gång!


/Fröken Sverige


Inga kommentarer: