lördag, februari 06, 2010

Islamolog: “Tveksamt om Danmark i längden kan räknas som en demokrati”

Saudiarabien ställer krav både på religion och härstamning för att ge medborgarskap. I Israel är härstamning en förutsättning för fulla medborgerliga rättigheter. I Danmark vill Dansk Folkeparti lagstifta om att 30 procent av allt kött som tillagas inom äldrevården ska vara danskt fläskkött. Den danska regeringen inför allt fler av Dansk Folkepartis på ethnos grundade krav. Det är därför tveksamt om Danmark i längden kan räknas som en demokrati, anser Jan Hjärpe….De islamofobiska ideerna är en parallell till antisemitismen. Muslimerna eller judarna utgör ett hot, de ska ta över. Man utgår ifrån att religionstillhörighet är genetisk. Det handlar om makt. Människor är inte medvetna om att islamofobi handlar om maktutövning, säger han. Jan Hjärpe om rädslan för islam av Per Roijer

(Er “islamofobi” gangbart fagsprog på Lunds Universitet?) Jan Hjärpe vidnede i 1989 til fordel for Ahmed Ramis Radio Islam i Stockholm “Den grövsta pronazistiska och antisemitiska radiostationen i Europa efter andra världskriget försökte Hjärpe fria från alla misstankar om hets mot folkgrupp.Rami blev dømt seks måneders fængsel.

Läs mer på Snapnhanen/Fröken Sverige


Inga kommentarer: