torsdag, februari 04, 2010

RALF PITTELKOW, Jyllands-Posten: En dansk-islamisk grundskola

Fritt översatt av Fröken Sverige:

Orginalartikeln HÄR

En dansk-islamisk grundskolaAf RALF PITTELKOW, politisk kommentator

Offentliggjort 04.02.10 kl. 11:13


Muslimer bör följa samma regler och få samma behandling som alla andra i Danmark. Varken mer eller mindre.

Holbergskolen i Köpenhamn har denna torsdag kväll ett föräldramöte om mobbing. Det blir inte något helt vanligt möte.

Bara mammorna får lov att vara med. Några muslimska män vill nämligen inte att deras fruar deltar i möten, där det finns andra män. Skolan har därmed valt att ha ett inte helt vanligt möte. Där de håller männen borta för att få dit dessa kvinnor.

Därmed accepterar man den könsåtskillnade, som är en central princip inom radikal islam. Man gör det utan tvekan med den bästa mening och i tron på, att detta kommer gynna integrationen.


Grundvärde

Men man gynnar inte integrationen genom att acceptera könsåtskillnad på en dansk grund skola, som är uppbyggt på den grundvärderingen, att det ska vara en gemensam skola för hela folket.


Helt konkrert är en utestängning av papporna en kränkning av deras rättigheter. Men det finns långt bredare perspektiv i detta. Över hela Europa ser vi i nutid muslimska invandrargrupper, som kräver att delar av samhället inrätas på deras premisser. Från till avskild simundervisning till rätten att bära muslimska slöjor i alla offentliga tjänster.

På det större planet är det krav om att låta islamisk rättigheter vinna mark - i Storbrittanen har man såkallade sharia-domstolar. Samtidigt som vi i Danmark upplever pressen av att vi ska underkasta oss islamiska regler som gäller yttrandefriheten (mumammed-saken).

Politiska krafter

Några muslimer reser särkrav utan att göra sig politiska övervägelser. De vil bara inte ställa om sig till kulturen i det samhälle, som de har blivit en del av. Men det finns också medvetna politiska krafter, som kommer att skapa muslimska paralellsamhällen för att ändra de europeiska samhällena i en islamsk rättning.

Parallesamhällen, där muslimerna lever i sin egen värd, med sina egna normer, dödar intergrationen. Både forskning och allmäna erfarenheter visar, att det stora avståndet mellan befolkningsgrupperna är fullständigt ödeläggande för tilltron mellan människor. Den tilltron som är så viktigt i ett aktvivt liv i det danska samhället.

Ta Storbrittanien, som ger efter väldigt mycket för de muslimska särkraven. Det är ett av de länderna, där muslimerna känner stört avstånd till det omgivandet samhället.


Ohållbar ministerreaktion

Det gynnar på inget sätt integrationen, om vi villigt sälger ut våra egna värden för att undgå konflikter på kort sikt. Om det är någon som detta skapar så är det ett förakt för vår kultur bland de muslimska invandrarna, så de tycker att vi är mjuka, svaga och att vi inte visar någon stolthet för VÅRA egna värden.

I denna konkreta situation känns det frestande att ge sig. Herregud. Men gravids vill det påverka samhället - inte minst för att den muslimska befolkningen i Europa kommer att öka kraftigt.

Därför är undervisningsminister Bertel Haarders reaktion på den konkreta saken från Holbergskolen ohållbar. Han uttalar sig mycket kritiskt, men vill inte blanda sig i.Med den hållningen kommer vi nämligen får fler och fler saker, som ska "lösa" på det som är lättast i det lokala sammanhanget. Men detta är ett utpräglat fall en gemensam samhällangelägenhet, som kräver centrala regler.

Holbergskolen och andra kan hålla en icke formell kontakt med de muslimska mödrarna. Men föräldramötena är till för alla.

Muslimer bör följa samma regler och få samma behndling som alla andra i Danmark.Hvarken mer eller mindre.

Vi har en dansk grund skola. Vi ska inte ha en dansk-islamisk grundskola.


SF-lokalformænd kritiserer Søvndal i ophedet sag om forældremøde.

DF kræver skoleleder fyret efter mødreinitiativ 04. feb 12.46
Er fædreløse møder en god idé? 04. feb 10.05
Københavnsk skole nægter fædre adgang til skolemøde
EB, EB, EB, EB, EB
Sareen: Stik piben ind, Søvndal
Ingen adgang for fædre til skolemøde
Skolerne skal holde møder som de vil
Flere skoler indbyder til møder uden fædre

Fedrefritt foreldremøte skaper storm i Danmark - ...

Riktig å nekte fedre adgang for å skjerme muslimske mødre?


/Fröken Sverige


Inga kommentarer: