fredag, februari 12, 2010

Efter lördag, kommer söndag.....Christians and Jews Persecuted Under IslamLägg den meningen på minnet: Efter lördag, kommer söndag....Efter lördag, kommer söndag....Efter lördag, kommer söndag....Efter lördag, kommer söndag....Efter lördag, kommer söndag....Efter lördag, kommer söndag....Efter lördag, kommer söndag....Efter lördag, kommer söndag....Efter lördag, kommer söndag....Efter lördag, kommer söndag....Efter lördag, kommer söndag....Efter lördag, kommer söndag....Efter lördag, kommer söndag....Efter lördag, kommer söndag......lär er det...för VI är söndag!
/Fröken Sverige


Inga kommentarer: