onsdag, juli 13, 2011

Det skattefinansierade hatet i Sveriges Imam Förbund


 Eller med andra ord: " Vi svenskar betalar för vår egen undergång"

"Homosexualitet ska straffas med döden, muslimer får inte bli vänner med ickemuslimer, kvinnor bör inte inleda samtal med främmande män, och i val ska muslimer helst rösta på andra muslimer. Judarna styr världsekonomin. Där är några av budskapen på den ambitiösa webbsajten muslim.se som syftar till att ”på ett enkelt sätt presentera Islam för unga muslimer”.
Illa nog, kan tyckas, men det blir värre: Verksamheten har fått statliga bidrag för att fostra ungdomar demokratiskt, arbeta för jämställdhet och motverka rasism."

"Demokratiministern borde omedelbart utreda hur det kan komma sig att Ungdomsstyrelsen gång på gång kan betala ut bidrag till antidemokratiska rörelser."

Läs ALLT i SvD

Utdrag från muslim.se:

"Får muslimer delta på ickemuslimernas högtider?
"Det är inte tillåtet för en muslim att delta på ickemuslimernas högtider och att uttrycka glädje inför dessa eller att ta ledigt från jobbet p.g.a. dem, oavsett om högtiden är religiös grundad eller sekulär, eftersom det innebär att man imiterar Allâhs fiender."

Per Gudmundsons blogg


Utdrag från Anas Khalifas tidigare blogg:

"En regel i islam är att män och kvinnor ska begränsa kontakterna med det motsatta könet."
"Bland de största problemen som en muslim råkar ut för inom vården här i Sverige är att det inte finns speciella kvinnliga respektive manliga avdelningar med endast kvinnlig respektive manlig personal. Som muslim vill man ha möjlighet att få träffa en läkare av ”rätt kön”. För sjukvården innebär detta att män så långt det är möjligt skall vårdas, behandlas och skötas av män och kvinnor av kvinnor."
Uppdatering:

Johan Lundberg, Axess: Demokratin fortsätter att utmanas med skattemedel/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Ge bidrag Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: