söndag, juli 17, 2011

Mats Dagerlind på PI: "Sveriges EU-medlemskap kan vara ogiltigt"


"Den brittiske författaren, journalisten och konservative EU-parlamentsledamoten Daniel Hannan ställer i en debattartikel i The Telegraph den 15 juli frågan varför den svenska regeringen är så angelägen om att ansluta Sverige till euron. Den frågan är det rätt många medborgare som ställt sig ända sedan de sa nej till euron i en folkomröstning 2003. Idag utgör de som i varierande grad undrar detta mer tre fjärdedelar av Sveriges befolkning."

"När Sveriges regering 2007 godkände och riksdagen 2008 ratificerade det nya Lissabonfördraget utan att begära ett formellt undantag från euron var det ett uppenbart brott mot folkomröstningsbeslutet från 2003. Därmed underlät man också att tillvarata möjligheten att korrigera sitt demokratiska övertramp från 1995, då man skrev på ett EU-avtal med mer långtgående åtaganden för Sverige än vad man inhämtat mandat från väljarna för. Att fördraget dessutom ratificerades utan folkomröstning och i trolig strid med folkmajoritetens önskan utgör förstås ytterligare en försvårande omständighet."


Läs hela inlägget på Politiskt Inkorrekt

Mats Dagerlinds hemsida

Is there anyone who actually wants to JOIN the euro? Yup: the Swedish government
/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: