onsdag, juli 13, 2011

Reepalu: Vadå islamistisk antisemitism ?

"Igår kom en ny påminnelse omvad den galopperande islamistiska antisemitismen betyder förMalmö: internationell badwill, förlorade arbetstillfällen, minskad turism, allmän vantrivsel och ökad utflyttning från staden....
Det är ju tyvärr ett förfall som är alltför välbekant för oss Malmöbor. "

"Att Ilmar Reepalu ännu en gång försöker mörka verkligheten och hävdar att det inte finns några problem med islamistisk antisemitism förvånar inte.
"Lite mer överraskande är att några företrädare för judiska församlingen försöker bagatelliseraproblemen."
Läs mer på Jihad i Malmö

Malmö mister ännu flera arbetstillfällen p g a sin galopperande antisemitism

Den permanenta skandalen Ilmar Reepalu

 /Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se

Ge bidrag Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: