fredag, juli 15, 2011

Politiskt Inkorrekt: "Asylsökande/ensamkommande stjäl som korpar i Mariannelund"


"ASYLSÖKANDE TJUVAR Eksjö kommun driver Migrationsverket boende för asylsökande i Eksjö, Mariannelund och Bruzaholm med sammanlagt 300-340 platser. I Mariannelund handlar det om drygt 200 asylsökande. Hur många boenden man driver där vet inte PI men ett av dem ska vara för ensamkommande vilket då bara är för drygt 10-15 stycken. Vi skrev för några dagar sedan om ”flyktingbarnen” som spelade fotboll, det vill säga de skrattretande bilderna på männen.

"Nu visar det sig att ett antal av de asylsökande i Mariannelund stjäl och snattar i parti och minut och tidigare i våras var polisen till och med tvungen att i självförsvar, skjuta en våldsam person. Eksjö kommun och Migrationsverket har därför anställt väktare för att skapa lugn och komma tillrätta med oroligheterna. Man pekar ut ett gäng på fem stycken som står bakom stölderna. PI tror dock det är betydligt fler bakom stölderna."

Läs ALLT och lyssna på radioinslaget på Politiskt Inkorrekt

Mer läsvärt på PI - läs den sidan varje dag!/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Ge bidrag Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: