torsdag, juli 28, 2011

Jihad i Malmö: Skjutgalna extremister ?

"Flera danska (och svenska) tidningar berättar idag om att medlemmarna i den lilla islamkritiska sekten Frit Danmark varje torsdag ägnar sig åt övningsskjutning på ordförandens bakgård....
Kollegan Hodja kompletterar med vad blomman av dansk ungdom i Unge
Muslimer-Gruppen sysslar med på sin fritid:"


Läs mer på Jihad i Malmö


/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se
Stötta bloggen Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: