onsdag, juli 13, 2011

William Petzäll, SD: Hatiska islamistiska organistioner bör inte få ett enda öre

  "SvD avslöjade på onsdagen att skattemedel har gått till att finansiera islamistiska hatkampanjer mot homosexuella och judar. Menar vi allvar med att försvara minoriteters rättigheter måste vi sätta ner foten oavsett om antidemokraterna kallar sig nazister, kommunister eller islamister. Det skriver William Petzäll, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna."

"Det är bland annat hemsidan www.muslim.se som svenska skattebetalare bekostat, där det bland annat står att läsa om att kvinnor som menstruerar inte får citera koranen, att det är förbjudet att hjälpa och bli vän med icke-muslimer, att deltagande i allmänna val bara är accepterat när det ligger i islams intresse, vilket kanske delvis förklarar att vi har en riksdagsledamot för moderaterna som öppet bekänner sig till islamismen. Vidare står det att läsa att straffet för homosexualitet är döden och att det är judarna som driver världsbanken och IMF för att förtrycka världen. Man uppmanar även muslimer att inte delta i svenska högtider eller traditioner och i flera publicerade artiklar går det att läsa om en primitiv och förtryckande kvinnosyn."

 "...för den insatta är det inget nytt att nazism och islamism är två sidor av samma mynt"

 Läs ALLT på Newsmill

Tidigare post om detta: Det skattefinansierade hatet i Sveriges Imam Förbund

Kent Ekeroth: Svenska skattepengar fortsätter forsa in till muslimska organisationer

 /Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.se

Ge bidrag Anser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: