torsdag, januari 22, 2009

CURT NORSTEDT: Våld mörkas och bagatelliseras

"FÖRFÄRLIG STATISTIK De flesta grova brott har blivit 7–10 gånger fler sedan 1950-talet. Grovt rån är 30 gånger vanligare än då. Denna förfärliga utveckling bagatelliseras av de ansvariga. Varför har det här fått pågå så länge? undrar civilingenjör Curt Norstedt, ledamot av Kungliga vetenskapsakademien. "

"
Diagrammet här intill är baserat på den officiella årliga statistiken och visar den förfärliga ökningen av våldet i Sverige under det senaste halvseklet. Förhållandet är detsamma för flertalet kategorier av grova brott; i runda tal har de blivit 7–10 gånger vanligare än de var under 1950-talet.

För grovt rån är utvecklingen hårresande – det är nu 30 gånger vanligare!

Utvecklingen har bagatelliserats av myndigheterna och andra ansvariga instanser, vanligen genom påståendet att det inte är någon fara alls – medborgarna har bara blivit mer benägna att göra anmälningar.

Detta är en medveten förvrängning av verkligheten. "

"Olle Wästberg, Sveriges generalkonsul, rapporterade 2004 att han kände sig säkrare i New York än i Sverige. Frekvensen av grova brott hade minskat med två tredjedelar och var långt lägre än i Sverige."

"Att Interpol år 2003 rapporterade att den svenska våldsbenägenheten var bland de högsta i Europa väckte uppseende i våra grannländer men kommenterades så vitt jag vet aldrig av svenska medier."

Läs hela debattinlägget av Curt Nordstedt i SvD

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: