söndag, januari 18, 2009

De omättbara kravmaskinernas kravlistor

På hemsidan islamiska.org, kan man se de omättbara kravmaskinernas kravlistor.

Inte EN ENDA gång kan man läsa om vad muslimer ska göra för att passa in i det svenska samhället - nej, det handlar bara om hur ickemuslimerna ska ändra sig för att behaga muslimerna. Och hur muslimerna ska akta sig för att bli påverkade av det hemska svenska samhället.

Denna kravlista är en av många i samma stil. Den skrevs 2002.

"Lösningen på problemen
 • Införande av s.k. islamiska dagis för muslimska barn eller åtminstone avsättande av en del av de nuvarande dagisen till muslimska barn under ledning av muslimska vårdare.

 • Byggande av islamiska skolor.

 • Ökade islamiska sociala och kulturella aktiviteter.

 • Genomgång av den islamiska informationen som för närvarande finns i svenska böcker, så att svenska ungdomar får en rätt bild av Islam. På detta sätt kan icke-muslimer och muslimer närma sig varandra.

 • Att ge muslimska flickor och pojkar fullt stöd och islamisk uppfostran så att de kan behålla sina islamiska traditioner och så att de inte blir offer för sexuell lössläppthet eller sexuellt våld som vi alla ser i det svenska samhället.

 • Undervisning om sex och samlevnad och samlag på ett moraliskt sätt, t ex. genom att dela på klassen och undervisa pojkarna och flickorna för sig, och låta bli att tala om samlag alltför mycket i detalj.

 • Lärarna och personalen i de svenska skolorna, förskolorna och dagisen måste vara medvetna om att muslimska elever inte tillhör den kristna traditionen, utan är muslimer och de skall behandlas som just muslimer.

 • Överhuvudtaget vill vi inte ha anknytning till dem kristna religiösa innebörden av bl.a. påskfirande, Lucia och julen. Man skall undvika att ge barnen t ex. en krubba med Jesusbarnet i, att muslimska barn målar påskägg och att ha påskris och små påskkycklingar som dekoration samt att tala om Jesu död på korset inför de muslimska barnen.

 • Övernattning på skolans lägerskola är helt förbjudet för muslimska flickor om de inte har sällskap av sin far eller en vuxen bror.

 • Undervisning i religionskunskap borde ordnas så att muslimska elever får sin religionsundervisning i muslimska församlingslokaler för att de skall lära sig Islam, samt behålla sin muslimska identitet, eller att bjuda en kunnig i Islam att undervisa eleverna i ämnet.

 • Målet för hemspråksundervisningen och den normala undervisningen måste vara att muslimska barn skall vara och förbli muslimer, t.ex. en icke troende lärare eller en kristen troende lärare skall inte påverka utan läraren måste vara praktiskt taget neutral.
Inom sjukvården: Det vore bäst om muslimska kvinnor undersöktes av kvinnliga läkare eller kvinnlig sjukvårdspersonal när de söker sjukvård. De flesta muslimska kvinnor drar sig för att söka vård, p.g.a. bristen på kvinnliga läkare, vilket ofta leder till att deras sjukdomstillstånd förvärras. Även vid förlossning föredrar muslimska kvinnor kvinnlig personal samt en kvinnlig tolk. Liksom tidigare nämnts, ska de ha tillgång till halalmat.

För de enskilda muslimerna kan det exempelvis finnas praktiska svårigheter med att genomföra den dagliga bönen, pga. Fastlagda arbetstider. Därför önskar vi att arbetsplatserna tillhandahåller särskilda platser för att utföra bön.

Det är mycket viktigt att arbetsgivaren har förståelse för att muslimen vill uppfylla sina plikter mot sin Skapare, likaväl som han uppfyller sina arbetsuppgifter.


Värnpliktiga muslimer
 • De bör få halalmat.
 • De bör ges plats och möjligheter att be.
 • Under Ramadan (muslimernas fastemånad) skall de ha tillgång till sina måltider på kvällarna.
 • De bör få fira de islamiska högtiderna hos sina familjer och anhöriga.

Internerade muslimer

 • De bör få behålla en del av sina kläder, speciellt underkläder, när de undersöks första gången. För en muslim är det förbjudet att uppträda naken, det skadar den muslimska moralen.
 • Islam accepterar inte kollektivt duschande.
 • De skall ha tillgång till islamiska böcker på sina egna språk.
 • De bör få äta halalmat.
 • De bör få rätten att motta besök av representanter från olika islamiska centra för att få stöd och få eventuella problem lösta.
I Sverige lever de flesta muslimska familjer som minoritetsgrupp bland övervägande svenskar (antalsmässigt). Detta påverkar de muslimska barnen i deras karaktärsutveckling och religionstillhörighet. För att undvika detta måste skolan ge de muslimska barnen möjligheter till islamisk undervisning."

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: