onsdag, januari 28, 2009

Det Nya Sverige: En tredjedel av armén läggs ned

"Regeringens försvarspolitik innebär att en tredjedel av Sveriges armé försvinner och antalet stridsvagnar halveras. Det är några av de besked som överbefälhavaren lämnar på fredag när han redovisar försvarets utveckling de närmaste fyra åren. "

"
Under kalla kriget kunde armén i invasionsförsvaret mobilisera cirka 500.000 man. Med försvarsbesluten 1992, 1996, 2000 och 2004 skars numerären ner och det nya så kallade insatsförsvaret skulle komma istället. År 2000 kunde armén sätta in 60.000 soldater och officerare i strid. Idag är det 20.000 – en siffra som nu måste ned till 12.500 man. Det innebär att armén får kvar sju manöverbataljoner, en bataljon är knappt 1000 officerare och soldater. En bataljon hämtas från Amfibiekåren och räknas in i markstridskrafterna – totalt åtta bataljoner."

SvD

"....anslagen ska frysas på 38,9 miljarder kronor per år......"

Kanske en tiondel av vad invandringen kostar om året - det får det svenska Försvaret tydligen kosta.

Svenska Försvaret har snart tagits bort helt, men uppehållstillstånd för folk (utan arbete), som kommer från länder utanför EU (läs: mestadels muslimer) har ökat med 14% sista året. Det är SKANDAL och inget annat!


Inte konstigt att hela världen ser på oss med misstro och tror att vi medvetet försöker begå ett stort kollektivt självmord allihopa.

/Fröken Sverige

Vill ni trygga denna blogg med en egen domän utomlands, så kan ni skicka ett bidrag till bloggen
med VISA,Handelsbanken, Master Card, Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank genom Payson.
KLICKA HÄR!

Inga kommentarer: