tisdag, januari 27, 2009

Fler "svenskar" är terroristmisstänkta

"För närvarande sitter nio svenska medborgare frihetsberövade misstänkta eller dömda för koppling till terrorism utomlands. Det uppger Utrikesdepartementets konsulära enhet, som ska hjälpa svenskar utomlands. De senaste åren har det blivit fler ärenden där svenskar kopplas samman med terrorism."

– Under senare år har vi haft en ökande mängd sådana brott. Det gäller främst frihetsberövade men det kan också gälla uppgifter om personer som har avlidit i strid i områden där man bekämpar terrorism eller uppgifter om upphittade svenska pass i sådana områden, säger kanslirådet Helmer Broberg.

SR

Läs även mer på Per Gudmundson´s blogg

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: