fredag, januari 09, 2009

Ledare, Barometern: "Där blev svensk yttrandefrihet en illusion"

"”Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.” Orden i regeringsformens andra kapitels första paragraf är en av grundstenarna för vår frihet, rätten att fritt meddela sig med andra. "

"Har Migrationsverkets ledning tagit del av regeringsformen? Myndigheten har i alla fall avskedat Lennart Eriksson, chef för en asylprövningsenhet. Motivet: denne bloggade om Mellanösternkonflikten med ett israelvänligt perspektiv. Tingsrätten i Mölndal underkände Migrationsverkets beslut, beslöt att Eriksson skulle få jobba kvar och dessutom få 100 000 kronor i skadestånd.

Migrationsverket vägrar dock att låta Eriksson ha kvar sin tjänst. I stället får han 1,3 miljoner för att försvinna."

Läs mer på Barometern

Lennart Eriksson har arbetat på Migrationsverket sedan 1988. Han har varit chef sedan 2002. Sedan 2003 driver han bloggen Sapere Audé.
./Fröken Sverige

Inga kommentarer: