torsdag, januari 29, 2009

"Vi siktar högre än svenskar"

"Studenter med utländsk bakgrund satsar på högstatusyrken och karriär. Studenter med utländsk bakgrund har högre ambitioner och är mer inställda på att göra karriär än svenska studenter. Det visar en undersökning från Ungdomsbarometern

.- Stämmer precis, säger tre utlandsfödda studenter i Frescati."

"
Undersökningen visar att 60 procent av studenterna med utlandsfödda föräldrar är intresserade av att göra karriär. Det ska jämföras mot 43 procent av studenterna med svenskfödda föräldrar.

Studenter med två utlandsfödda föräldrar söker sig gärna till traditionella högstatusyrken, medan svenska studenter lockas av medie­branschen visar ett annat resultat från undersökningen.

- Ja, vi siktar högre än de svenska studenterna, säger Mahad Hared, född i Somalia."

Han hade tänkt studera i Storbritannien, men valde Sverige för att komma billigare undan."

"
- Svenska föräldrar tycker att barnen ska klara sig själva. De betalar inte för dem, men det gör våra föräldrar, säger Sofia Ye. "

DN


Ja, det är bara fel med svenskarna. Betalar inte för sina barn....tvingar dem inte att gå i slöja och könstympar dem inte...hua,vad hemska vi är!

"Är intresserade". Mmm...det ser vi ju i Herrgården i Rosengård där 85% inte arbetar alls.

Fri utbildning och studiebidrag, det är fint det. Allt på svenska skattebetalares bekostnad...


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: