onsdag, december 31, 2008

Befria Media: Muslimer kraver skattefinansierad hjalp, vill kallas "svenskt trossamfund".

"Ur SvD; "Sedan kyrkan skildes från staten kan även andra trossamfund än Svenska kyrkan få ta in medlemsavgifter via skattsedeln. Åtta kristna samfund tar redan ut avgifterna via skatten och nu vill Bosniakiska islamiska samfundet bli det första muslimska.

Förutom Svenska kyrkan tar åtta andra trossamfund ut medlemsavgiften via skattesedeln. I samtliga fall handlar det om kristna samfund. Nyligen har även Bosniakiska islamiska samfundet, BIS, skickat in en begäran till Kammarkollegiet om att officiellt bli registrerade som ett trossamfund. Först när det beslutet är fattat kan organisationen lämna in en ansökan till regeringen via kulturdepartementet om att få ta ut medlemsavgiften via skattesedeln."

"
Islamiseringen okar i omfattning och politikerna inom kulturdepartementet kommer formodligen som brukligt ar i tysthet utan debatt besluta att Islam ska ha vara pengar. Det blir darmed en okad tolerans for tva parallella lagsystem i Sverige, ett system med svenska lagar och ett parallellt system med mulimska sharialagar. "

Läs mer på Befria Media

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: