onsdag, december 17, 2008

Rakryggad: Inför författningsdomstol i Sverige!

Från bloggen Rakryggad:

"
Det är underligt att Sverige ännu inte har en författningsdomstol. I korthet är en författningsdomstol en myndighet som kontrollerar att politikerna inte utövar sin makt i strid mot våra lagar. En författningsdomstols främsta syfte är att garantera medborgarnas fri- och rättigheter. En sådan skulle troligtvis ha kunnat stoppa FRA-lagen i sin linda.

Här är det läge att citera statsvetare Henrik Oscarsson:

"Men om det visar sig existera stora åsiktsskillnader mellan medborgarna och deras representanter är det ett större problem att spelarna är med och skriver sina egna spelregler utan direkt engagemang från folket."

Nu har Medborgarrättsrörelsen startat en namninsamling i ett upprop för en författningsdomstol. Redan har 1615 personer skrivit under. Skriv under du med – det är en liten handling som har möjlighet att ge stor utdelning. Lev rakryggad – Nu.

Skriv under här."

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: