söndag, december 28, 2008

Åkesson om...julefrid

Passade på att "stjäla" en stor del av Jimmie Åkessons senaste veckobrev, för det är så otroligt bra utryckt och så VIKTIGT!

Det är jul, men med tanke på det som den senaste veckan hänt i vårt land är det svårt att riktigt komma i stämning. Det självklara ämnet att inleda veckans Åkesson om… med är förstås kravallerna i Rosengård – tragiskt nog. För vilken gång i ordningen bevittnar vi detta vansinne?

Etablissemanget gör sitt yttersta för att lägga ansvaret på alla andra än Rosengårdsinvånarna själva, och till viss del är det den här gången riktigt att situationen förvärrats sedan tillresta vänsterextremister – samma extremister som brukar ställa till bråk i samband med våra aktiviteter – tagit chansen att visa upp sig. Som vanligt är det dock – till syvende og sidst – vi vanliga svenskar som får bära skulden. Det är vårt misslyckande, vår trångsynthet, vår oförmåga att släppa in nya svenskar i samhället som ligger bakom den frustration som de senaste dagarna manifesterats i Rosengård.

Som vanligt, alltså…

Personligen känner jag ingen skuld. aI invandrings- och integrationsdebatten är idén om personligt ansvar fullständigt bortblåst. De är faktiskt ingen som tvingar de här människorna att leva segregerade i Rosengård, det är ingen som tvingar dem att distansera sig från det svenska majoritetssamhället och det är definitivt ingen som tvingar dem att gå bärsärkargång, elda upp bilar och kasta sten på de brandmän som försöker mildra skadorna.

Det vi nu ser i Rosengård, och som vi sett på en rad andra platser i vårt land de senaste åren, är resultatet av de enorma spänningar vi byggt in i samhället genom den ansvarslösa massinvandringspolitiken. Lyckligtvis är det – än så länge – förhållandevis isolerade problem. Det dröjer dock inte länge innan samma fenomen sprider sig – snart till en gata nära dig.

Kom ihåg var du hörde det först…

***

Om… vad göra?

Ordningen i Rosengård måste återställas med alla till buds stående medel. De senare årens kravaller i bland annat Göteborg, Södertälje och inte minst Malmö har visat att den svenska lagstiftningen är otidsenlig.

Det som nu återigen händer är fullständigt oacceptabelt. Klimatet i samhället har hårdnat. Den mångkulturella samhällsordningen i kombination med de etablerade partiernas ovilja att ta itu med de militanta vänstergrupperna i landet har skapat en situation som kräver extraordinära åtgärder. De etablerade partiernas flumstrategier med dialogpoliser, brobyggare och en alltför ensidig fokusering på social brottsprevention har uppenbarligen inte fungerat. Det som nu utspelar sig i Rosengård är ett angrepp på hela det demokratiska samhället och samhället måste därför med kraft svara på hotet från de grupper som eftersträvar laglöshet och kaos och som utsätter skötsamma medborgare, polis, och räddningspersonal för livsfara.

Sverigedemokraterna kräver att lagstiftningen ses över så att straffen för den här typen av samhällsomstörtande brottslighet skärps och att en möjlighet att utfärda undantagstillstånd införs. Vi kräver också att den nationella insatsstyrkan omedelbart skickas till Rosengård för att bistå den ordinarie polisen i arbetet med att återställa ordningen. Malmö kommun måste dessutom utfärda ett temporärt utegångsförbud på kvällstid för omyndiga personer utan målsmans sällskap.

***

Om… DO älskar julen

Diskrimineringsombudsmannen har genom åren visat sig vara en verklig vän av julen. Från denna myndighet har vi har bland annat fått höra att adventsljusstakar på äldreboenden och Kalle Anka på julafton är diskriminerande. Lagom till årets firande slår man till igen. Nu heter det, i rapporten Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden, att kommunerna måste ta krafttag mot så kallad strukturell diskriminering på bostadsmarknaden.

Strukturell diskriminering är i det här fallet synonymt med att hyresvärdar ställer krav på arbete och egen försörjning i samband med lägenhetsuthyrning. Detta får, enligt DO-rapporten, ”diskriminerande följder”. Således räcker det inte med att reglerna gäller lika för alla – det måste skapas gräddfiler för invandrare. Att vissa invandrargrupper är arbetslösa i långt högre grad än svenskar är alltså ett problem som landets hyresvärdar ska tvingas ta ansvar för.

Här ser vi ett annat resultat av massinvandringen och mångkulturalismen. Successivt kommer vi att tvingas lösa upp rättsstaten genom att ge särrättigheter till olika grupper. Principen om lika rättigheter urholkas. Samtidigt måste majoritetsbefolkningen – vi vanliga svenskar – flytta på sig och bit för bit förändra sitt sätt att leva.

Man kan tycka att våra anpassningsambitioner hittills varit ganska harmlösa. Det har handlat om till synes banala saker som skolavslutningar i kyrkan, fläskkött i skolan och öppettider i simhallar. Sånt kan vi väl leva med, om det bidrar till att göra världen lite bättre?

Nej, jag kommer aldrig att acceptera att tvingas ge avkall på mina traditioner bara för att det kommer hit människor som vägrar anpassa sig. Dessutom gör det knappast världen bättre. Tvärtom, det skapar splittring, motsättningar och kaos. Kaos, av den typ vi nyss bevittnat i Rosengård – och värre. I takt med att i första hand den muslimska minoriteten växer kommer också kraven på det svenska samhället att öka. Idag kan vi hantera situationen någorlunda, men inom ett par decennier, när det inte längre handlar om fyra-, femhundratusen muslimer utan ett antal miljoner, blir det svårare.

Den utvecklingen skrämmer mig. Och övertygelsen om att den måste stoppas driver mig.

Vad gäller DO, är det en sådan myndighet som kan läggas ned omedelbart. Vi behöver färre myndigheter vars arbete främst går ut på att rättfärdiga sin egen existens genom att hitta på eller skapa nya problem."

Sverigevänliga hälsningar

Jimmie Åkesson
Partiordförande"

Beställ er prenumeration på Jimmie Åkessons veckoblad på: www.sverigedemokraterna.se

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: