onsdag, december 17, 2008

DO: Diskriminerade bör få gå före i kön

"Särskilt utsatta etniska grupper bör få förtur i bostadskön. Det föreslår ombudsmannen mot etnisk diskriminering i en ny rapport.

Enligt rapporten som bygger på ett projekt i Malmö, Göteborg och Sundsvall diskrimineras romer och andra grupper som afrosvenskar och muslimer. "

"
DO föreslår nu en skärpning av lagen som gör att bostadsbolagen får ett ansvar att förebygga diskriminering. Ombudsmannen rekommenderar också regeringen att utreda om vissa utsatta etniska grupper ska få extra hjälp när de söker bostad. Det kan handla om förtur i bostadskön eller lägre krav på inkomst."

Sydsvenskan

"
- Den närstudie som DO gjort i Malmö, Göteborg och Sundsvall visar att boendesegregationen är ett resultat av en strukturell diskriminering i samhället som leder till att individer från vissa grupper styrs till eller från vissa bostadsområden, säger Johan Hjalmarsson, projektledare för bostadsprojektet. Skälen till styrningen kan vara olika och handla om allt från fördomar, ekonomisk hänsyn eller påtryckningar från andra hyresgäster."

Newsdesk

Johan Hjalmarsson på DO når ni här:
070- 246 00 98

Mera särbehandling...SUCK! När ska NÅGON myndighet eller politiker diskutera hur svenskarna har det i Sverige?

Och fattar de att folk kommer snart vägra att starta företag eller driva hyreshus om de själva inte kan göra någon som hels urskiljning?

Jag vet flera som låter bli att låta deras företag växa på grund av detta. Och flera som flyttat utomlands med sina företag - för att få lov att anställa de som de vill.

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: