söndag, december 28, 2008

Skenäktenskap ger uppehållsrätt

"Migrationsdomstol: Oavsett om det är ett skenäktenskap eller inte har en make/maka uppehållsrätt som anhörig till en EES-medborgare bosatt i Sverige. Detta följer av att utlänningslagen saknar bestämmelse om att uppehållsrätt inte föreligger vid skenäktenskap.

En man från Panama använde sig av ett förfalskat spanskt pass och beviljades uppehållstillstånd i Sverige som EES-medborgare enligt den gamla utlänningslagen. När mannen sedermera greps ansökte han om asyl men Migrationsverket återkallade det tidigare beviljade uppehållstillståndet, avslog hans asylansökan och beslutade att han skulle utvisas.

Mannen överklagade beslutet och anförde, förutom att han borde beviljas asyl, bland annat att han hade gift sig med en fransk medborgare bosatt i Sverige och att han därför hade uppehållsrätt som anhörig till en EES-medborgare.

Mannen hade inte omnämnt kvinnan förrän knappt två veckor efter det att han blev påkommen med sitt falska pass trots att muntlig utredning hållits med Migrationsverket i hans ärende under den tiden. Han gifte sig med kvinnan ytterligare två veckor senare. Migrationsverket ansåg att mycket tydde på att det hela var ett skenäktenskap och att det inte kunde ligga till grund för uppehållsrätt utan närmare utredning.

Migrationsdomstolen har nu bifallit mannens överklagande på så sätt att den konstaterar att mannen har uppehållsrätt på anknytning till sin franska hustru. Att mannens fru har uppehållsrätt ifrågasätts inte, och möjligheten att neka en rättighet som uppehållsrätt finns enligt artikel 35 i rörlighetesdirektivet (rådets direktiv 2004/38/EG). Det förutsätter emellertid att möjligheten utnyttjats i den nationella lagstiftningen, men en sådan bestämmelse saknas i utlänningslagen. Även om det rör sig om ett skenäktenskap kan mannen därför inte nekas uppehållsrätt som make till en EES-medborgare.

Några skäl att i övrigt utvisa mannen har inte framkommit enligt Migrationsdomstolen som alltså upphäver verkets beslut."

Nordstedts Juridik
Läs domen här

Tack för tipset,
"Anonym"!
/Fröken Sverige

Inga kommentarer: