lördag, december 27, 2008

Bloggen Sparsamt leverne: "Den misshandlade generationenl

"Jag bor i Göteborg. Samtliga manliga släktingar, boende i Göteborg, som är yngre än 25 år har blivit rånade eller misshandlade på öppen gata helt oprovocerat. Några har blivit rånade och misshandlade flera gånger. Jag känner dessutom till ytterligare ett tjugotal ungdomar, barn till grannar, arbetskamrater och liknande, som har blivit rånade eller misshandlade på öppen gata i Göteborg.

Det finns dom som hävdar att kriminaliteten inte alls har ökat i Sverige: "Det var värre på 50-talet." Hur många känner du som har blivit rånade eller misshandlade helt oprovocerat? Hur många känner din mamma som blev rånade eller misshandlade i hennes tonår?

Hur kan samhället utsätta en hel ungdomsgeneration för denna behandling? Förtjänar våra barn inte längre en trygg uppväxt?"

Läs hela inlägget på bloggen Sparsamt leverne
Läs även inlägget:Efterlängtad omläggning av kriminalpolitiken


/Fröken Sverige

Inga kommentarer: