fredag, december 12, 2008

Ytterliggare en dhimmikommun: Borlänge skaffar bönerum

"Kommunen vill se fler personer med utländsk bakgrund i verksamheten. Ett förslag till riktlinjer för etnisk mångfald ska bana väg för en ökad mångfald. Bland annat är kommunen beredd att ordna bönerum på vissa arbetsplatser."

"Det fastslås också att samtliga platsannonser ska innehålla följande text:

"Borlänge kommun värdesätter de kvaliteter som en etnisk och kulturell mångfald tillför arbetsplatsen. Vi ser gärna därför sökande som kan bidra till detta".

I riktlinjerna sägs också, att om det finns sökande med utomnordisk bakgrund som har lämplig kompetens, så ska dessa alltid kallas till intervju"

Dalarnas Tidning

Tack för tipset, Peter!

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: