torsdag, december 04, 2008

Mer islamisering av Sverige: PPM´s shariafond

Sverige islamiseras med en fruktansvärd fart.

"
Inom islam är det fult med ränta. Nu finns pensionsfonden för muslimer.Fonden som finns valbar i PPM-systemet följer sharialagarna och får inte lägga pengarna i finansaktier."

"Sedan i oktober finns shariafonden hos Premiepensionsmyndighetens (PPM) fondutbud.

Alla svenskar som jobbar ska placera en del av sitt pensionskapital i PPM, men för alla troende muslimer som inte vill tjäna pengar på ränterelaterad verksamhet har det funnits få valmöjligheter, om ens något.

Shariafonden, som i mångt och mycket påminner om andra etiska fonder, får inte placera i aktier med inriktning mot vapen, tobak, alkohol, pornografi, griskött samt bank och finans. Dessutom väljer fonden bort företag som har höga skulder."

Dagens Industri

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: