torsdag, december 04, 2008

Ny blogg av Kent Ekeroth, sd

" Kent Ekeroth, internationell sekreterare för Sverigedemokraterna sedan 2007 och kandiderar även till Europaparlamentet 2009. Utöver detta sitter jag som ersättare i Lunds kommunfullmäktige och i valberedningen för distrikt Syd.

Mina hjärteämnen inom politik är (utan inbördes rangordning):

  • Internationell politik
  • Kriminalpolitik
  • Immigrationspolitik"
Bloggens första inlägg bådar gott och vi vet redan innan att Kent har en mycket stark känsla för rättvisa, trygghet och moral:

"Slopa preskriberingstid för våldsbrott

En flicka våldtas. Gärningsmannen flyr och lyckas undvika polisen i ett visst antal år (två till tio beroende på om våldtäkten klassas som grov eller inte). Så, dagen efter att brottet preskriberats upptäcker polisen honom, men kan inget göra. Brottet är preskriberat. Våldtäktsmannen går fri. Om exempelvis gärningsmannen var 20 år när han begick en grov våldtäkt, kan han vara utom lagens räckhåll när han är 30 år. Är det rätt?

Jag menar att det är helt orimligt. Våldsbrott/sexualbrott ska inte kunna preskriberas överhuvudtaget. Ett mord, en våldtäkt eller en misshandel är fortfarande ett brott även om det är 50 år gammalt. Oförrätten försvinner aldrig. Lidandet det orsakat sitter alltid kvar.

En gärningsman ska inte belönas för att denne lyckats undvika lagen."

Läs mer på
Kent Ekeroths SD-blogg

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: