tisdag, maj 31, 2011

Du betalar: Fri vård till illegala invandrare


"SD fördömer förslag om fri vård till illegala migranter

2011-05-31 17:54

Under tisdagen presenterades regeringens utredning om enhetliga regler för vård av personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige. Utredningens förslag är att personer som vistas i Sverige utan tillstånd ska ges vård enligt samma premisser som gäller för personer med uppehållstillstånd. Detta ska gälla oavsett personerna tidigare ansökt om asyl eller inte. Sverigedemokraterna fördömer utredningens förslag som man menar kommer att skada trovärdigheten för svensk migrationspolitik samt leda till ökade kostnader för svenska skattebetalare. Att döma av utredningens genomgång av rådande lagstiftning utomlands skulle Sverige få den mest liberala lagstiftningen vad gäller vård till personer som uppehåller sig illegalt.

Jimmie Åkesson kommenterar:

– Jag tolkar utredningen som att man vill att Sverige ska få Europas mest liberala lagstiftning vad gäller vård till illegala migranter. Förslaget som beräknas kosta stora ekonomiska resurser riskerar att allvarligt försämra trovärdigheten för svensk migrationspolitik och att försvåra möjligheterna för att verkställa avvisningsbesluten.– Genom att belöna de som bryter mot svensk lagstiftning med offentligt finansierad välfärd sänder man ut märkliga signaler. Man kan fråga sig om det överhuvudtaget är någon mening med att ansöka om asyl innan bosättning när man ändå i stor utsträckning ska ges samma rättigheter som ges till människor med uppehållstillstånd.

– Lösningen på detta problem måste vara att minska möjligheterna för den illegala invandringen att växa genom att bekämpa människosmuggling och tillse att avvisningsbesluten verkligen verkställs och inte att sända dubbla signaler till människor som bryter mot svensk lagstiftning.

SD MyNewsDesk

"– Det är väldigt viktigt att vård ges på lika villkor. Alla människor har rätt till vård, det ska inte behöva vara beroende på vilken ordning man har på sina papper, säger socialminister Göran Hägglund."

SR

"Utredningen uppskattar antalet illegala invandrare i Sverige till mellan 10 000 och 35 000. Kostnaden för vård till 35 000 illegala invandrare beräknas årligen kosta skattebetalarna en dryg miljard kronor – pengar som ska inkluderas i statsbidragen till Migrationsverket och landstingen."

Läs mer på Politiskt Inkorrekt

"Ska det nu inte längre krävas uppehållstillstånd för att vistas i Sverige? Ska det räcka med att man tar sig hit och stannar här för att man själv väljer det? Är det meningen att vi ska ha fri invandring utan försörjningskrav och med fri hälso- och sjukvård för vem som vill i Sverige? Om man kan komma hit och själv helt enkelt kunna välja att stanna här och få hälso- och sjukvård, bli registrerad och få ”samordningsnummer” och man då, som utredaren säger: ”ska in i det svenska samhället”, då är det ju lika med fri invandring, som jag bedömer det. "

Läs mer på Merit Wagers blogg

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.seGe bidragAnser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: