onsdag, maj 18, 2011

2011-05-17: Kent Ekeroth läxar upp och utbildar utrikesminister Carl Bildt2011-15-17
Sveriges medverkan i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Sverige deklarerade i januari att man ämnar gå med i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC). Detta är ytterst beklagligt av flera anledningar.

Enligt Freedom House har andelen fria stater i rådet sjunkit från strax över 50 procent 2006 till strax över 40 procent år 2010. Rådet består alltså till huvuddelen av länder som vare sig har demokrati eller frihet för sina medborgare. Länder som i dag sitter i detta råd är Bahrain, Jordanien, Saudiarabien och tills alldeles nyligen även Libyen. Detta råd, som paradoxalt nog kallas Human Rights Council, består alltså av några av de värsta förbrytarna mot mänskliga rättigheter.

Detta råd, som är en efterföljare till den totalt misslyckade kommissionen om mänskliga rättigheter, har sedan dess tillkomst 2006 ägnat 80 procent av sina resolutioner åt Israel och övriga fem åt Myanmar och Nordkorea. Mot 189 av FN:s länder har det inte vidtagits några åtgärder alls och Sudan fick ofta beröm för "samarbete".

Följ Kent Ekeroths blogg

/Fröken Sverige - röstar självklart på www.sverigedemokraterna.seGe bidragAnser ni att bloggen är viktig och bör leva vidare? Hjälp till att stötta den genom att skänka ett bidrag genom Paysonknappen eller till Jihad i Malmö´ s postgiro/plusgiro 76 78 42-8, glöm INTE att märka betalningen med "FS". Tack för Ert stöd!

Inga kommentarer: