måndag, augusti 25, 2008

Allt fler asylsökande gömmer sig, rapporterar Ekot

"Sveriges Radios nyhetsprogram Ekot rapporterar idag om det som är väl känt sedan åratal: att massor av asylsökande som fått avslag på sina ansökningar om uppehållstillstånd inte lämnar landet utan gömmer sig i Sverige. Det nya är - enligt Ekot - att ännu fler gömmer sig, men själva fenomenet att människor vägrar efterleva myndighets- och domstolsbeslut är alltså gammalt. (En större nyhet och ett bland allmänheten okänt fenomen är det som en migga berättar om här på bloggen i inslagen Asylsökande kommer inte till asylutredningar - del 1 och Asylsökande kommer inte till asylutredningar - del 2). På inget annat område i samhället kan människor själva välja att strunta i domstolsbeslut Att man kan göra det på det sätt som sker på asylområdet i Sverige är ohållbart och betyder att allt det enormt tids- och skattemedelskostande arbete "

Merit Wagers blogg

"Det är inte så att 30 procent av alla asylsökande uteblir alltid och överallt. Men vi gjorde mätningar under några veckor och då var det 30 procent som uteblev. Detta är ett välkänt problem inom verket.

Barnfamiljerna uteblir sällan. Personer från länder där chansen till uppehållstillstånd är ganska stor uteblir mer sällan än andra. Män uteblir oftare än kvinnor. Även om just alla mina uteblivna sökande har varit kvinnor.

Det känns frustrerande för oss på verket. Vi har förberett oss, läst på om landet/länderna och ställt in oss på att träffa fyra sökande under en vecka och tre av dem kommer inte. Vår arbetstid går till spillo liksom biträdets och tolkens, eftersom båda inställt sig.

Om det är så att den sökande har blivit akut sjuk, råkat ut för en olycka eller liknande är det givetvis ursäktligt att de inte kommer till MIgrationsverket. Men så är det inte någonsin. De sökande struntar helt enkelt i att komma till oss och därav kan man väl inte dra någon annan slutsats än att de inte är flyktingar, ens i sina egna ögon"

Dagens Eko:

"Men i år stiger siffran igen. 20 flyktingar med beslut om avvisning försvinner varje dag. Fortsätter utvecklingen i den takten kommer antalet försvunna att landa i över 7 000 i år, det vill säga en ökning med cirka 25 procent sedan förra året. Många av de som försvinner är från Irak och Afghanistan."

Det enda jag utläsa från detta är att dessa personer totalt skiter i svensk lag (något vi även ser bland många som får stanna!) och att de skulle ha tvångsutvisats direkt.

Dags att upprätta stängda förläggningar där man bor tills man fått ja eller nej.

När man får nej, så ska man utvisas omgående.

Inga kommentarer: