söndag, augusti 24, 2008

Gängkrigen tar vårdplatser från riktigt sjuka

"Antalet svårt misshandlade patienter vid Sahlgrenskas akut ökar dramatiskt. Många har skott- och knivskador som kräver snabba och omfattande insatser. Följden blir längre väntetider för andra patienter."

"- Dessa fall tar oerhört mycket resurser. Förutom att kniv- och skottskador ofta kräver akuta operationer och avancerad intensivvård, får akutens personal också ta hand om drogproblem, chockade släktingar och upprörda kamrater, säger Bengt Widgren, verksamhetschef för akut- och olycksfallsmottagningen på Sahlgrenska."

"Statistiken visar en dramatisk ökning av antalet personer som söker vård på akuten sedan de utsatts för övervåld. Sedan i mars har varje månad mer än 70 svårt misshandlade patienter registrerats."

"Den gångna sommaren har situationen på akuten vid Sahlgrenska varit extrem. Bara under juli månad sökte 104 personer vård för misshandelsskador och augusti har börjat ungefär likadant."

GP

Inga kommentarer: