lördag, augusti 23, 2008

Somalier och integration

Från den eminentabloggen Systemfel:

"Somalier och integation verkar vara en ekvation som inte går ihop, varken i Norge eller Sverige. I Aftenposten står det en artikel idag om somalierna och deras vägran att inte integreras i det norska samhället. Jag kan se att samma problem och mönster som finns i Norge finns även hos oss.

Göteborgs- Posten hade hösten 2007 en artikelserie som behandlade somaliernas situation i Göteborg.

Redan nu finns det offentlig statistik och forskning som säger att inga andra invandrargrupper har lägre yrkesdeltagelse, får mer social välfärd, har lägre utbildning, sämre ekonomi, är mindre integrerade än somalier."

"- Mer än hälften av intäkterna till de somaliska hushållen är statliga transfereringar. Somalierna har den lägsta sysselsättningsgraden av alla invandrargrupper och efter 10 år i Norge den sämsta inkomsten.

- Skilsmässorna är utbredda bland somalierna. Somaliska kvinnor har högsta andel kvinnliga ensamstående.

Aftenposten"

Läs mer på Systemfel
Mer fakta om somalier i Sverige på Integrationsbloggen

Ingenstans i Europa så jobbar somalierna mycket. I England jobbar bara 17% av männen och 5% av kvinnorna. Detsamma torde det vara i många länder.

De skiljer sig ofta och gifter om sig med nya unga fruar som de importerar. Att gifta sig med en svensk skulle vara en utopi. Är inte det rasism?

Enligt svensk lag kan de vara skilda från 1-3 kvinnor kanske...men fortfarande gifta med 4 enligt islam...och sedan får de 5-10 barn med varje fru.


Läs i GP:""Vill man bo där får man hålla sig till tåls tills man får en lägenhet. Det är fullt. Man får bo någon annanstans. Men nu är mamman ganska tagen, det förstår jag. Det här är ett jättestort problem. Vi har ungefär 70 familjer bara i Lärjedalen som har fler än tio barn."

Inga kommentarer: