torsdag, augusti 28, 2008

Borlänge - ytterliggare en svensk kommun i kris

"Behovet av extra pengar till socialbidrag i Borlänge kommun är stort. Socialnämnden prognoserar med 70 miljoner extra för i år samt de tre kommande åren.

- Vi måste hålla budgeten. Vi får se över hela kommunen. Det är svettigt.
Det säger kommunalrådet Nils Persson, s, om varningsrapporterna om att pengarna inte räcker för socialnämnden och för förskoleutbyggnaden.

- Våra intäkter för hösten har skrivits ned. Så vi i en svår budgetsituation. Vad gäller socialbidragen så måste vi följa lagen. Vi måste titta på andra verksamheter. Samma är det med förskolebudgeten. Barn- och skolnämnden förvarnade häromdan att förskolorna kostar 50 miljoner mer än planerat nästa år.


- Troligtvis blir det andra delar av kommunens verksamhet som får skära ner.

- Det blir väl pensionärerna som får försämradå äldrevård samt högre taxor. Dyrare kommunala taxor som sophämtning, vatten/avlopp, föreningslivet får minskade bidrag, dyrare att utnyttja kommunal service."

Läs mer om detta på bloggen Systemfel, där man också kan se dessa intressanta siffror när det gäller socialbidragen:

"- 2005 var det totala socialbidraget på 58,7 miljoner kronor och 29.3 miljoner av dessa kronor gick till utrikesfödda. Det motsvarar 50% av allt socialbidrag. Utrikesfödda i kommunen var 9,7%.


- 2006 var det totala socialbidraget på 65,0 miljoner kronor och 37,9 miljoner av dessa kronor gick till utrikesfödda. Det motsvarar 58% av allt socialbidrag. Utrikesfödda i kommunen var 10,4%.


- 2007 var det totala socialbidraget på 75,0 miljoner kronor och 47,2 miljoner av dessa kronor gick till utrikesfödda. Det motsvarar 63% av allt socialbidrag. Utrikesfödda i kommunen var 11,0%."

Inga kommentarer: