lördag, augusti 30, 2008

Det Nya Malmö: Inget jubileum för monarker

"Malmö stad gör en kraftfull politisk markering mot kungahusen i Sverige, Danmark och Norge. Stadens politiska majoritet vägrar bjuda de tre skandinaviska statscheferna till hundraårsjubileet av trekungamötet 1914.

MALMÖ. – Det finns ingen anledning att bjuda hit människor som inte är demokratiskt valda, säger Göran Andersson (s).

"De folkvalda i Malmö kommunfullmäktige har givit politikerna i kulturnämnden uppdraget att lämna en lägesrapport för planeringen inför hundraårsjubileet av året 1914. Då hölls den Baltiska utställningen i Malmö. Men den kanske mest uppmärksammade händelsen var trekungamötet i december.

I torsdags sammanträdde kulturnämnden och förslag om hur hundraårsjubileet ska uppmärksammas diskuterades. Vice ordföranden Stefan Lindhe (m) föreslog att de tre statscheferna borde bjudas in till Malmö på nytt för att uppmärksamma händelsen. Förslaget stötte omedelbart på patrull.

Flera socialdemokrater i kulturnämnden markerade sin motvilja.

– Jag är republikan. Det finns ingen anledning att bjuda hit personer som inte är demokratiskt valda, säger kulturnämndsledamoten Göran Andersson (s). "

Men hördu, Göran Andersson? Hamas och barn från Saudiarabien går bra att bjuda in till Malmö? Vad har de med demokrati att göra?

FAKTA från Sydsvenskan:

"
Trekungamötet var ett svenskt initiativ

Trekungamötet i Malmö den 18–19 december 1914 inföll månader efter starten på första världskriget.

Mötet mellan Gustaf V, Håkon VII av Norge och Kristian X av Danmark, där även de tre ländernas utrikesministrar deltog, tillkom på initiativ av den svenske kungen och var en manifestation av nordisk samhörighet och neutralitetsvilja under världskriget.
De tre kungarna mötte Malmös befolkning från residensets balkong. Trekungamötet brukar betraktas som en av de viktigaste händelserna under Malmös 1900-talshistoria."

/Fröken Sverige

Inga kommentarer: